eg6
eg9

SERVICE

Bränsle

24h Kort & sedel automat.
Bankkort, VISA, MasterCard och SEO-kort fungerar som betalningsmedel, samt sedlar.

Ekenäs Gästhamn erbjuder

-120 gästbåtsplatser, boj/ankare
-bränsle
-dusch
-tvättstuga
-gratis morgonbastu
-trådlöst nätverk

Avfallshantering i gästhamnen

-problemavfall
-batterier och spillolja
-klädinsamling
-flask- och glasretur
-hushållsavfallsbehållare
-sugtömning av septiktankar

© Copyright - Ekenäs gästhamn