Service

Ekenäs Gästhamn erbjuder

-120 gästbåtsplatser, boj/ankare
-dusch
-tvättstuga
-gratis morgonbastu
-trådlöst nätverk

Bränsle

24h Kort & sedel automat.
Bankkort, VISA, MasterCard och SEO-kort.

Avfallshantering i gästhamnen

-hushållsavfallsbehållare
-sugtömning av septiktankar