Välkommen

Efter en skön seglats erbjuder Ekenäs båtfolket en ypperlig hamn i centrum av staden, skyddad för alla vindar.
Norra hamnens gästhamn erbjuder all service som båtfararen förväntar sig.

I hamnens omedelbara närhet finns bl.a. restauranger, kiosker, en barnvänlig badstrand, populär lekpark, minigolf mm.

Inlopp längs 4,6 m djup, belyst farled, hamnen finns på södra sidan om farleden.
Gästande båtar kan lägga till vid platser med grön märkning.
Vid platser med röd märkning är det förbjudet att förtöja.

Ekenäs gästhamn har tidigare under flera år fortlöpande tilldelats miljöpriset “Blå flagg”, numera är hamnen en av föreningen Håll skärgården ren:s Sälle-hamnar.

Ekenäs gästhamn är öppet mellan 01.05 och 30.09.

Hamnkontorets telefon: 019 241 1790

 

Aktuellt